Az üzleti világban rengeteg különféle modell és keretrendszer létezik, amelyek a vállalatok operatív és stratégiai folyamatainak optimalizálását teszik lehetővé.

Ezek a modellek mind-mind különböző aspektusokra összpontosítanak, mint például:

  • a belső erőforrások kezelése,
  • a piacon lévő lehetőségek felmérése,
  • vagy a versenytársakkal szembeni pozíció meghatározása.

Az úgynevezett PESTEL analízis például lehetővé teszi a makrokörnyezet politikai, gazdasági, szociokulturális, technológiai, környezeti és jogi tényezőinek vizsgálatát, míg a BCG mátrix a vállalat különböző üzletágainak piaci pozícióját és növekedési potenciálját értékeli. A SWOT-analízis és porteri öt erő modell is hasonlóan népszerű, segítségükkel a vállalatok még mélyebben elemezhetik és értékelhetik üzleti környezetüket.

Az alábbiakban a Porter 5 erő modell kerül terítékre!

Porter 5 erő modellje

A porteri öt erő modell egy igen népszerű analitikai keretrendszer a verseny kielemzésére egy adott iparágban, amit Michael E. Porter alkotott meg.

Az öt erő a következőket tartalmazza:

Versenytársak rivalizálása: A piacra lépő vállalatok közötti verseny intenzitása. Minél intenzívebb a verseny, annál jobban csökkenti a profitot.

Új piacralépők nyújtotta fenyegetés: Az új vállalatok piacra lépésének valószínűsége és annak költsége. Ha egy iparágba könnyű a belépés, az növeli a versenyt és csökkenti a profitot.

Helyettesítő termékek fenyegetése: A termékek vagy szolgáltatások pótolhatóságának mértéke. Ha a fogyasztók könnyen váltanak egyik termékről a másikra, az csökkenti a profitot.

Beszállítók tárgyalási ereje: A beszállítók azon képessége, amellyel az árakat diktálják vagy a minőséget befolyásolják. Ha kevés beszállító van, és sok vevőre van szükség, a beszállítók erősebb alkupozícióban vannak.

Vásárlók (fogyasztók) tárgyalási ereje: A vevők azon képessége, amellyel az árakat diktálják és/vagy befolyásolják a termékek vagy szolgáltatások minőségét. Ha egy vevőnek sok alternatívája van, nagyobb erővel bír.

A modell segítségével a vállalatok értékelhetik az iparági verseny dinamikáját és alkalmazkodhatnak ahhoz, így formálva saját stratégiáikat a versenyelőny megszerzése és a profitabilitás növelése érdekében.

Miként használható a porteri öt erő a gyakorlatban?

porteri öt erő

Porter öt erő modellje kiváló eszköz a vállalatok számára ahhoz, hogy mélyrehatóan megértsék az iparág dinamikáját és a versenykörnyezetet, amelyben működnek. Ezen modell segítségével a vállalatok hatékonyabban azonosíthatják azokat a területeket, ahol versenyelőnyt érhetnek el, és meghatározhatják, mely piaci erők befolyásolják leginkább profitabilitásukat.

Az elemzés eredményei segíthetnek a vállalatoknak abban, hogy kiemelkedő, jól működő, hatékony stratégiákat alkossanak, azonosítsák a potenciális fenyegetéseket, felismerjék az új lehetőségeket, és gyorsabban, magabiztosabban, profitábilisabban reagáljanak a piaci változásokra. Ha a beszállítók tárgyalási ereje például túl magas egy adott iparágban, a vállalatok kialakíthatnak olyan stratégiákat, amelyek csökkentik a beszállítóktól való függőségüket, legyen az akár a diverzifikációra való törekvés vagy a házon belüli termelés.

Ezenkívül a porteri öt erő modell segíthet a vállalatoknak a belépési korlátok és a helyettesítő termékek vagy szolgáltatások értékelésében, így jobb döntéseket hozhatnak arról, hogyan pozicionálják magukat a piacon, miközben minimalizálják a kockázatot és maximalizálják a lehetőségeket.